Joves

Podeu escollir diversos packs per treballar diferents aspectes d’educació sexual, segons les necessitats específiques dels vostres joves.

Per a infants i joves des dels 8 als 20 anys

JOVES A

Sessió única de 1:30h

Taller mixte amb nois i noies per conèixer més sobre qualsevol temàtica que els docents vulgueu aprofundir en el grup:

  •  Canvis en l’adolescència en el cos femení i masculí
  •  Cicle menstrual, les seves fases-emocions i alternatives naturals per recollir la sang. Com adaptar l’energia que tens segons la feina de l’escola o institut. Convivència a l’aula i a casa.
  • Pol·lucions nocturnes, ereccions, fluxes preseminal i seminal
  • Xarxes socials
  • Què és la sexualitat?
  • Desmitificació de la pornografia
  • Convivència diària entre nois, noies i professorat
  • Primeres relacions sexuals
  • Estètica dels cossos

*Posteriroment si es demana, s’entregarà un informe sobre el que s’ha treballat i el que faltaria continuar treballant.

 

 

JOVES B

Pack de 3 sessions 1:30h per curs:

Taller amb nois i noies per conèixer més sobre qualsevol temàtica que els docents vulgueu aprofundir en el grup:

1 sessió només amb noies 

(poden ser de 2 grups en el cas de ser centre educatiu, ex: A+B)

1 sessió només amb nois 

(poden ser de 2 grups, ex: A+B)

1 sessió amb tots els nois i noies de la classe 

(Una amb cada grup A i B)

La temàtica de les sessions és la mateixa que el pack joves A

*Posteriroment si es demana, s’entregarà un informe sobre el que s’ha treballat i el que faltaria continuar treballant.