Termes i condicions de venda

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

 

Activitats presencials:

  • Si hi ha anulació de l’activitat per part de l’organització, es pot sol·licitar el retonr de tota la quantitat econòmica o escollir que es guardi per una futura edició.
  • Si la persona participant anul·la la seva participació abans d’un mes de l’event, es retorna tota l’aportació de reserva.
  • Si la persona participant anul·la la seva participació entre un mes i dos setmanes abans del taller, es retorna la meitat de l’aportació de reserva.
  • Si la persona participant anul·la la seva participació entre dos setmanes i el mateix dia de l’event, no es retorna cap import.

 

Activitats online en directe:

  • Si hi ha anulació de l’activitat per part de l’organització, la persona participant pot sol·licitar el retorn de tota la quantitat econòmica o escollir que es guardi per una futura edició.
  • Si la persona participant anul·la la seva participació i l’activitat queda grabada durant uns dies per poder-la visualitzar a posterior. No hi ha retorn de l’aportació.
  • Si les persones participants no han quedat satisfets amb la proposta, es pot sol·licitar el retorn de l’aportació.

 

Activitats online gravades:

  • Si les persones participants no han quedat satisfets amb la proposta, es pot sol·licitar la meitat del retorn de l’aportació.
  • En cas de devolució, els càrrecs i tarifes per les despeses de devolució bé sigui per transferència, targeta de crèdit, Paypal seran assumits pel comprador.
  • En caso de devolución, los cargos y tarifas por los gastos de devolución bien sea por transferencia, tarjeta de crédito, Paypal o Hotmart serán asumidos por el comprador.

 

DESPESES D’ENVIAMENT

 

En tractar-se d’un producte digital no existeixen càrrecs a l’usuari per enviaments.

La compra es perfecciona en el moment de realitzar el procés de compra i d’abonar l’import d’aquesta.

Els terminis per al dret de desistiment recollit en la legislació espanyola i europea comença a computar en el moment de la recepció efectiva de la mercaderia. Aquest moment quedés acreditat mitjançant comprovant de la recepció de la mercaderia per part del comprador o persona delegada per ell.

 

TERMINIS DE LLIURAMENT

 

Li indicarem durant el procés de compra i posteriorment per e-mail on rebrà la clau d’accés on podrà accedir a la plataforma on es troben els continguts del curs.